Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Trajnostni razvoj

Delavnice in coachingi na področju trajnostnega razvoja organizacij

Delavnice so namenjene tako pridobitvi aplikativnih znanj s področja trajnostnega razvoja kot motivaciji za konkretne spremembe. Najboljši rezultati se dosežejo, če se delavnice udeležijo zaposleni iz različnih služb oziroma področij dela v podjetju, kot so: varstvo okolja ali okoljski menedžment, kakovost, energetika, poslovni razvoj, nabava, finance, kadri, korporativno komuniciranje in marketing ter drugih.

Coaching je namenjen skupini zaposlenih z namenom povezovanja, iskrenja idej in analiziranja njihovega razmišljanja o trajnostnem razvoju organizacije. Lahko je povezan s pripravo analize in glavnih ugotovitev ter predlogom nadaljnjih trajnostnih korakov podjetja, lahko pa je namenjen povezovanju internega tima in vzpostavljanju dobre trajnostne klime med zaposlenimi.

Več informacij na tej povezavi