Izrazi na področju voda

EOL

EOL

Monografija Celje

Monografija Celje

Eko utrinki

Monografija Krško

Misija: Zeleno

Časopis Dom ob Savinji

Založništvo

Izrazi na področju voda

Knjiga Izrazi na področju voda je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vodami na poljudnem ter na znanstvenem in strokovnem nivoju, pa tudi prevajalcem, ki velikokrat ne najdejo ustreznega izraza pri prevodu besedila s širšega področja voda. Ta stroka se namreč v zadnjih desetletjih še vedno neprestano in skokovito razvija, predvsem pa je vedno bolj interdisciplinarna, kar lahko vodi do različnega razumevanja posameznih terminov glede na osnovno stroko govorca ali pisca. To velikokrat zaznamo prav tisti, ki delamo s študenti različnih študijskih smeri in nivojev študija, saj se ti ob prvem srečanju s tematikami te stroke ujamejo v različna protislovja, povezana z nejasnimi in včasih tudi več različnimi definicijami strokovnih izrazov, ki nastajajo ob prevodih strokovnih besedil iz angleškega jezika. Ti so za slovenski prostor ob pomanjkanju ustrezne slovenske strokovne in znanstvene literature še vedno najpomembnejši vir informacij in pomenijo prvi stik študenta s specifičnimi, hitro razvijajočimi se področji, povezanimi z vodami. Ker ta zajemajo naravoslovne, tehnične, inženirske, družboslovne, pravne in ekonomske teme, je pomembno, da izraze zberejo in poenotijo strokovnjaki, kakršna sta avtorja te publikacije, oba z dolgoletnimi izkušnjami na področju voda, vsak strokovnjak v svoji stroki; oba imata izkušnje tudi z delom s študenti, kar pomeni, da se zavedata pomena pravilne uporabe izrazov in razvoja strokovnega izrazoslovja ter poznata težave, ki izvirajo iz različnega razumevanja pojmov. To je dr. Roš dokazal že leta 1997, ko se je s skupino kolegov iz različnih strok prvič lotil poenotenja izrazov s področja voda v knjigi Izrazje s področja voda, ki jo je izdalo Slovensko društvo za zaščito voda (Dular, M., Roš, M., Trontelj, A., Kompare, B., in Tišler, T.).