Izrazi na področju voda

EOL

EOL

Monografija Celje

Monografija Celje

Celostna grafična podoba

Eko utrinki

Monografija Krško

Misija: Zeleno

Časopis Dom ob Savinji

Založništvo

Izrazi na področju voda

V knjigi so izrazi na področju voda v prvem delu zbrani po poglavjih in po abecednem redu, v oklepajih pa so ustrezni izrazi v angleščini. Tam, kjer je za en izraz več opisov, so podani vsi opisi, ki so tudi oštevilčeni. Posebej so opisani izrazi, ki se pogosto napačno uporabljajo. Knjiga je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vodami na poljudnem ter na znanstvenem in strokovnem nivoju, pa tudi prevajalcem, ki velikokrat ne najdejo ustreznega izraza pri prevodu besedila s širšega področja voda.

 

Avtorja: dr. Milenko Roš in dr. Mihael J. Toman
Založnik: Fit media d.o.o.
Urednik: Jože Volfand
Obseg: 128 strani
Cena: 12 EUR
(DDV je že vključen v ceno.)