Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Komuniciranje, Trajnostni razvoj

Misija: Zeleno – BTC

Ime projekta: Misija: Zeleno

Naročnik: BTC d. d.

Priprava strateškega in komunikacijskega projekta Misija: Zeleno, katerega cilj je zeleno na vseh področjih. Projekt je vključeval:

  • osveščanje internih in eksternih javnosti o dosedanjih dosežkih družbe BTC (spletna stran, plakati, LCD zasloni, veleplakati, table …),
  • poenotenje komuniciranja (zeleni marketing),
  • zelenenje BTC Cityja Ljubljana in oprema zelene poti,
  • formacija ter aktivacija zelenih agentov,
  • motiviranje obiskovalcev k zelenim dejanjem,
  • ozaveščanje obiskovalcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev o pomenu varovanja okolja (od varčevanja z viri do skrbnega ločevanja odpadkov itn.)
  • izgradnja in utrjevanje imidža kot protagonista trajnostnega razvoja.

Projekt je bil predstavljen na atraktivni novinarski konferenci septembra 2012.