Izrazi na področju voda

EOL

EOL

Monografija Celje

Monografija Celje

Celostna grafična podoba

Eko utrinki

Monografija Krško

Misija: Zeleno

Časopis Dom ob Savinji

Monografija Celje

Založništvo

Monografija Celje

Monografija Celje predstavlja pogled na več stoletij razvoja mesta ob Savinji poljudno in hkrati strokovno, esejistično in informativno. Portretira mesto Celje v devetih poglavjih: Sodobno in evropsko Celje na odru sveta, Sprehod skozi stoletja, Živahen utrip kulturne ustvarjalnosti, Ko mesto polno zaživi, Ambiciozno izobraževano središče, Jutri zelenega Celja s kreativno ekonomijo, Zgleden razvoj zdravstva in socialne dejavnosti, Celje, najbolj športno mesto v Sloveniji in Vladarska moč Celjskih ter šarm svetovne popotnice. V novi monografiji se torej Celje gleda predvsem v ogledalu sodobnosti. Sprehod skozi stoletja je mnogo krajši kot tisto, kar je danes, v drugem desetletju novega tisočletja nova identiteta Celja. Ki je ambiciozno izobraževalno središče, ki je najbolj športno mesto v Sloveniji, ki spreminja strukturo gospodarstva, ki žari v kulturni ustvarjalnosti in v medgeneracijskem sozvočju razvoja zdravstva in socialne dejavnosti. In – mladi so Celje. Nastaja nova vizija prihodnosti Celja, njegovega intelektualnega kapitala in ustvarjalnosti. To je sporočilo nove monografije, ki pripoveduje predvsem s fotografijo.

Format: monografski

Avtor: Vanesa Čanji, Rolanda Fugger Germadnik, Janko Germadnik, Jože Volfand

Zgodovinski pregled: Rolanda Fugger Germadnik

Fotografije: Jure Kravanja idr.

Oblikovanje: Metka Vehovar Piano

Jezik: slovenski in angleški (dvojezično)

Obseg: 208 strani

Cena: 39 €