Izrazi na področju voda

EOL

EOL

Monografija Celje

Monografija Celje

Celostna grafična podoba

Eko utrinki

Monografija Krško

Misija: Zeleno

Časopis Dom ob Savinji

Založništvo

Monografija Krško

Monografija Krško, ki je izšla novembra 2012, na 176 straneh razgrinja večstoletni in sodobni razvoj celotne občine. Izjemno slikovno bogata knjiga bralca najprej popelje iz kraja v kraj te razprostranjene občine, na kratek informativen sprehod v 16 krajevnih skupnosti z njihovimi najzanimivejšimi posebnostmi, ujetimi v fotoutrinke. Najobsežnejši del monografije je zajet v treh poglavjih: Hej, Krčani, tu je naše mesto, Gospodarstvo – od celuloze do središča slovenske energetike in Dve reki, dve deželi, dve škofiji, ena občina in njena stoletja z dodatkom Na kratko o izbranih znamenitih Krčanih. Avtorji monografije Krško so Alenka Černelič Krošelj, Goran Rovan in Ivan Mirt, gradivo šport je pripravi Živko Šebek

Urednika: mag. Vanesa Čanji in Jože Volfand

Oblikovanje in prelom: Metka Vehovar Piano, Fit media d.o.o.

Fotografije: Goran Rovan in Peter Marinšek

Jezik: slovensko-angleški

Naklada: 1.300 izvodov

Cena: 41 €