Izrazi na področju voda

EOL

EOL

Monografija Celje

Monografija Celje

Celostna grafična podoba

Eko utrinki

Monografija Krško

Misija: Zeleno

Časopis Dom ob Savinji

Komuniciranje

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza«

Naročnik: Občina Hrastnik

Za izvedbo kohezijskega projekta druge faze Centra za ravnanje z odpadki v Zasavju, v katerega so bile vključene Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, smo opravljali obveščanje javnosti o projektu, kar je vključevalo:

  • izdelava grafične podobe projekta,
  • izdelavo zloženke o projektu, ki se je distribuirala po gospodinjstvih vključenih občin v projekt,
  • pripravo radijskih in televizijskih oddaj na lokalni radijski in televizijski postaji,
  • pripravo in objavo članka v lokalnem tiskanem mediju,
  • oblikovanje in postavitev obvestilnih tabel oziroma jumbo panojev,
  • pripravo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih EU tabel,
  • pripravo in izvedbo novinarskih konferenc,
  • vzpostavitev in ažuriranje spletne strani projekta.