Izrazi na področju voda

EOL

EOL

Monografija Celje

Monografija Celje

Celostna grafična podoba

Eko utrinki

Monografija Krško

Misija: Zeleno

Časopis Dom ob Savinji

Dogodki, Komuniciranje

Rasti! Hrana za prihodnost

Naročnik: RTV Slovenija

Za RTV Slovenija smo pripravili kreativno zasnovo za projekt “Rasti! Hrana za prihodnost” in znotraj tega za oddaje Village Folk (Ljudje s podeželja) ter izvedli tematsko konferenco za mlade. Projekt je vključeval:

  • CGP projekta Rasti! Hrana za prihodnost in TV oddaj Village Folk,
  • oblikovanje spletne strani projekta,
  • priprava uvodne špice za oddaje Village Folk,
  • oblikovanje spremljajočih komunikacijskih aplikacij projekta (vabilo, plakati idr.),
  • organizacija in izvedba tematske konference za dijake in njihove mentorje “Obnovljivi viri in kmetijstvo – podjetniška priložnost za mlade”,
  • vsebinska in oblikovna izvedba knjižice “Obnovljivi viri in kmetijstvo – podjetniška priložnost za mlade”.