Izrazi na področju voda

EOL

EOL

Monografija Celje

Monografija Celje

Celostna grafična podoba

Eko utrinki

Monografija Krško

Misija: Zeleno

Časopis Dom ob Savinji

Komuniciranje, Trajnostni razvoj

Trajnostno poročilo Spar Slovenija 2015

Uredništvo, vsebinski in jezikovni pregled besedila ter oblikovanje smo naredili za trajnostno poročilo podjetja Spar Slovenija. V poročilu, ki je pripravljeno v skladu s smernicami GRI-4,  so zajeta nefinančna razkritja na področjih, kjer podjetje spremlja in razvija svoj trajnostni odtis. V njem so zajete vsebine o odgovornosti do kupcev in do živil, o trajnostnih odnosih z dobavitelji, z zaposlenimi ter o odnosu do naravnega in družbenega okolja.