Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Dogodki, Komuniciranje

Ekomobil – okoljevarstvena ozaveščevalna kampanja

Naročnik: Ekomobil

Pripravili smo predlog in izvedli kampanjo ozaveščanja o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili po večjih slovenskih mestih (Kranj, Ljubljana, Maribor, Koper, Celje). Projekt je vključeval:

  • kreativno zasnovo kampanje,
  • organizacijo dogodkov v posameznem mestu,
  • komunikacijo z mediji in drugimi zainteresirnaimi javnostmi (šole, lokalne oblasti),
  • grafično podobo kampanje,
  • vsebinsko in grafično pripravo promocijskega materiala (zloženka, letak, priložnostna razstava),
  • FB komunikacijo.