Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Komuniciranje

Knjiga Vivapen 50 let

Za družinsko podjetje Vivapen, ki sodi med pomembnejše proizvajalce pisal na globalnem trgu, smo izdelali reprezentančno knjigo ob 50-letnici. V njej popisujemo zgodbo družinskega podjetniškega uspeha, ki se prenaša na tretjo generacijo. Projekt smo izvedli na ključ: od vsebinskega in kreativnega koncepta, besedila, oblikovanja, fotografiranja do tiska. Knjiga je izšla v treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem.

Založnik: Vivapen d.o.o.
Urednica: mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o.
Oblikovanje: Metka Vehovar Piano, Fit media, d. o. o.
Obseg: 120 strani
Izid: januar 2018

Naročnik: Vivapen d.o.o.