Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Založništvo

Materiali in okolje

Učbenik obsežno predstavi različne materiale, njihovo zgradbo, lastnosti, kompozite, nevarne snovi in materiale v povezavi z okoljem oziroma njihovim trajnostnim ravnanjem. Nekateri pomembnejši materiali (les, papir, umestni polimerni materiali, steklo, kovine, beton idr.) so predstavljeni tudi podrobneje.

Opremljen je z bogatim fotografskim materialom, shemami, tabelami, primeri in informacijami iz prakse ter vprašanji za utrjevanje.

Avtorji: mag. Mojca Knez, dr. Gorazd Lojen, dr. Nikolaj Torelli

Recenzentki: dr. Vilma Ducman, Janja Čuvan

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: 22,10 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700