Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Trajnostni razvoj

Mini šola strateškega trajnostnega razvoja

Vsa podjetja in organizacije iščejo poslovne in finančne priložnosti. Mini šola strateškega trajnostnega razvoja daje aplikativno znanje na področju trajnostnega razvoja, da lahko te priložnosti prepoznamo in nanje odgovorimo. Če nekaj ne poznamo, o tem ne moremo razmišljati. In tako gredo priložnosti mimo nas.

Mini šola vključuje izvedbo treh delavnic v obsegu po 6 ur. Vsaka delavnica je svoj zaokrožen tematski sklop s področja strateškega trajnostnega razvoja, teme se med seboj dopolnjujejo, povezujejo. Izvajajo se v okviru Akademija Zelena Slovenija za mešane skupine ali kot interno izobraževanje zaposlenih v posameznem podjetju ali organizaciji.

Več informacij na tej povezavi.