Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Založništvo

Monografija Celje

Monografija Celje predstavlja pogled na več stoletij razvoja mesta ob Savinji poljudno in hkrati strokovno, esejistično in informativno. Portretira mesto Celje v devetih poglavjih: Sodobno in evropsko Celje na odru sveta, Sprehod skozi stoletja, Živahen utrip kulturne ustvarjalnosti, Ko mesto polno zaživi, Ambiciozno izobraževano središče, Jutri zelenega Celja s kreativno ekonomijo, Zgleden razvoj zdravstva in socialne dejavnosti, Celje, najbolj športno mesto v Sloveniji in Vladarska moč Celjskih ter šarm svetovne popotnice. V novi monografiji se torej Celje gleda predvsem v ogledalu sodobnosti. Sprehod skozi stoletja je mnogo krajši kot tisto, kar je danes, v drugem desetletju novega tisočletja nova identiteta Celja. Ki je ambiciozno izobraževalno središče, ki je najbolj športno mesto v Sloveniji, ki spreminja strukturo gospodarstva, ki žari v kulturni ustvarjalnosti in v medgeneracijskem sozvočju razvoja zdravstva in socialne dejavnosti. In – mladi so Celje. Nastaja nova vizija prihodnosti Celja, njegovega intelektualnega kapitala in ustvarjalnosti. To je sporočilo nove monografije, ki pripoveduje predvsem s fotografijo.

Format: monografski

Avtor: Vanesa Čanji, Rolanda Fugger Germadnik, Janko Germadnik, Jože Volfand

Zgodovinski pregled: Rolanda Fugger Germadnik

Fotografije: Jure Kravanja idr.

Oblikovanje: Metka Vehovar Piano

Jezik: slovenski in angleški (dvojezično)

Obseg: 208 strani

Cena: 39 €

Informacije in naročila: Fit media, d. o. o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, info@fitmedia.si

Kontaktna oseba: Irena Pilih, irena.pilih@fitmedia.si, telefon: 03/42 66 700