Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Založništvo

Monografija Krško

Monografija Krško, ki je izšla novembra 2012, na 176 straneh razgrinja večstoletni in sodobni razvoj celotne občine. Izjemno slikovno bogata knjiga bralca najprej popelje iz kraja v kraj te razprostranjene občine, na kratek informativen sprehod v 16 krajevnih skupnosti z njihovimi najzanimivejšimi posebnostmi, ujetimi v fotoutrinke. Najobsežnejši del monografije je zajet v treh poglavjih: Hej, Krčani, tu je naše mesto, Gospodarstvo – od celuloze do središča slovenske energetike in Dve reki, dve deželi, dve škofiji, ena občina in njena stoletja z dodatkom Na kratko o izbranih znamenitih Krčanih. Avtorji monografije Krško so Alenka Černelič Krošelj, Goran Rovan in Ivan Mirt, gradivo šport je pripravi Živko Šebek

Urednika: mag. Vanesa Čanji in Jože Volfand

Oblikovanje in prelom: Metka Vehovar Piano, Fit media d.o.o.

Fotografije: Goran Rovan in Peter Marinšek

Jezik: slovensko-angleški

Naklada: 1.300 izvodov

Cena: 41 €