Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Komuniciranje

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza«

Naročnik: Občina Hrastnik

Za izvedbo kohezijskega projekta druge faze Centra za ravnanje z odpadki v Zasavju, v katerega so bile vključene Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, smo opravljali obveščanje javnosti o projektu, kar je vključevalo:

  • izdelava grafične podobe projekta,
  • izdelavo zloženke o projektu, ki se je distribuirala po gospodinjstvih vključenih občin v projekt,
  • pripravo radijskih in televizijskih oddaj na lokalni radijski in televizijski postaji,
  • pripravo in objavo članka v lokalnem tiskanem mediju,
  • oblikovanje in postavitev obvestilnih tabel oziroma jumbo panojev,
  • pripravo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih EU tabel,
  • pripravo in izvedbo novinarskih konferenc,
  • vzpostavitev in ažuriranje spletne strani projekta.