Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Založništvo

Okoljevarstvena zakonodaja

Prvi okoljski učbenik v Sloveniji, ki na celovit in slikovit način predstavi razvoj in delovanje okoljevarstvene zakonodaje: od zgodovine, institucij, zakonov na področju varovanja okolja do nadzora nad uspešnim in učinkovitim izvajanjem okoljevarstvene zakonodaje. V zadnjem delu učbenika so zanimivi primeri dobre prakse.

Učbenik za module okoljevarstveni in naravovarstveni tehnik, priročnik za srednje, višje in visoke šole, za ekošole in izbirne okoljske vsebine v šolah.

Avtorica: Adrijana Viler – Kovačič

Recenzenti: dr. Mitja Bricelj, dr. Jana Sterže, Janja Leban

Obseg: 108 strani

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: 19 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700