Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Dogodki, Komuniciranje

Rasti! Hrana za prihodnost – RTV Slovenija

Naročnik: RTV Slovenija

Za RTV Slovenija smo pripravili kreativno zasnovo za projekt “Rasti! Hrana za prihodnost” in znotraj tega za oddaje Village Folk (Ljudje s podeželja) ter izvedli tematsko konferenco za mlade. Projekt je vključeval:

  • CGP projekta Rasti! Hrana za prihodnost in TV oddaj Village Folk,
  • oblikovanje spletne strani projekta,
  • priprava uvodne špice za oddaje Village Folk,
  • oblikovanje spremljajočih komunikacijskih aplikacij projekta (vabilo, plakati idr.),
  • organizacija in izvedba tematske konference za dijake in njihove mentorje “Obnovljivi viri in kmetijstvo – podjetniška priložnost za mlade”,
  • vsebinska in oblikovna izvedba knjižice “Obnovljivi viri in kmetijstvo – podjetniška priložnost za mlade”.