Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Komuniciranje, Trajnostni razvoj

Trajnostno poročilo Spar Slovenija 2015

Uredništvo, vsebinski in jezikovni pregled besedila ter oblikovanje smo naredili za trajnostno poročilo podjetja Spar Slovenija. V poročilu, ki je pripravljeno v skladu s smernicami GRI-4,  so zajeta nefinančna razkritja na področjih, kjer podjetje spremlja in razvija svoj trajnostni odtis. V njem so zajete vsebine o odgovornosti do kupcev in do živil, o trajnostnih odnosih z dobavitelji, z zaposlenimi ter o odnosu do naravnega in družbenega okolja.

Naročnik: Spar Slovenija d.o.o.