Luški vozli 2019

Luški vozli

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Časopis Dom ob Savinji

IPPC v Sloveniji

Založništvo

Upravljanje voda v Sloveniji

Nova strokovna publikacija Upravljanje voda v Sloveniji, ki jo je Fit media izdala v zbirki Zelena Slovenija, na informativen in analitičen način razkriva okoljske, zdravstvene, kmetijske in ekonomsko-energetske vidike upravljanja voda. Besedila je prispevalo 41 strokovnjakov.

Knjiga je razdeljena na tri glavna področja:

  1. Voda – eden temeljnih strateških virov razvoja Slovenije
  2. Izzivi pri uresničevanju okoljskih ciljev na področju voda v Sloveniji
  3. Trajnostna raba vode in prostora – pot k učinkoviti vodovarstveni politiki v državi

Založba: Fit media d.o.o., ki je doslej v zbirki Zelena Slovenija izdala knjige IPPC v Sloveniji, OVE v Sloveniji in Odpadki v Sloveniji.

Obseg: 268 strani

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: zajema strošek distribucije, ki znaša za en izvod 16 EUR + 22 % DDV (knjiga je brezplačna).

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700